GDPR

Vi, Cloud based solutions scandinavia AB (556947-0288), genom vår tjänst https://detlokalakortet.se behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, epost och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla tjänster via det lokalakortet som exempelvis påminnelse att använda ditt kort innan det går ut, spärra ditt kort i händelse av att du förlorar det eller för att kunna visa dig var du har handlat med ditt kort. Vi har fått dina uppgifter genom att du valt att registrera dig för vår tjänst på https://detlokalakortet.se och att du där samtyckt till att vi sparar dem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att spara och behandla dina personuppgifter är vi behöver dem för att kunna utföra den tjänst du har registrerat dig för. Dina uppgifter kommer att sparas tills dess att du avslutar ditt konto på detlokalalkortet och därmed säger upp tjänsten. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med den cityförening eller handelplats som har sålt presentkortet vars nummer du uppgivit vid registrering på https://detlokalakortet.se samt de butiker som är anslutna till den cityförening eller handelsplats där du köpt ditt presentkort. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Håkan Hult. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] Du når vårt dataskyddsombud på [email protected] Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Streckkodsläsare

Ingen video att visa
Välj videokälla för att börja skanna kod

Ogiltig streckkod